Intervju med Birgitta Carlgren

I det här avsnittet samtalar Caroline Bratt och Jessica Thorell  med Birgitta Carlgren som arbetade på Kristofferskolan i Bromma mellan 1954 – 1994 och även på Kristofferseminariet, lärarutbildningen i Bromma, under 1980 – 1990 – och 2000 talen.

Avsnittet är extra långt eftersom Birgitta hade så mycket att delge om sin tid som Waldorflärare, undervisande lärare på seminariet men t.ex. även om sin tid som student i Stuttgart där hon undervisades av lärare som i sin tur hade undervisats av Rudolf Steiner.

Caroline och Jessica är så tacksamma att ha kunnat komma hem till Birgitta och göra denna intervju och vi hoppas att ni som lyssnar tar er tid att lyssna på hela avsnittet även fast det är över en timme långt.

Att betrakta Waldorfpedagogik utifrån

I det här avsnittet träffar jag Rebecka Stone som alldeles nyligen har börjat intressera sig för Waldorfpedagogik. Vi samtalar om fördomar, rädslor och farhågor kring att bli ”förförd” av en pedagogisk inriktning men även att hitta pusselbitar som överensstämmer med det som man själv tror på och hur mycket föreställningar som uppstår kring något som man inte är helt insatt i.

Samtal om biodling, nystart och att konversera så att fler förstår waldorfpedagogik.

I det här avsnittet deltar Christian Gullfeldt som är rektor och lärare på Ellen Keyskolan i Bromsten i Spånga. Vi samtalar inledningsvis om skolans biodling, biodling är ett av tre teman i samband med att Waldorfskolorna firar 100 år nästa år. Därefter går samtalet över till att bl.a. handla om hur det är att vara rektor på en skola, hur att arbeta i en nystartsfas på en skola och på vilka sätt vi som arbetar på waldorfskolor kan konversera med dem som inte är insatta i Waldorfpedagogik så att fler förstår hur vi arbetar och vad vi gör.

Intervju med Eva Malm i samband med bokmässan i Göteborg

Dags för ännu ett avsnitt av Waldorfpodden. I det här avsnittet träffar jag Eva Malm som en gång i tiden var min lärare på Pestalozziutbildningen, föregångaren till ämneslärarutbildningen på Waldorflärarhögskolan. Vi samtalar bl.a. om hur Eva kom i kontakt med antroposofi samt hur det var att undervisa waldorflärare på 1990-talet och om Evas böcker och hur de kom till. 

En avstickare från Bokmässan

I samband med deltagandet på Bokmässan i Göteborg passade jag på att besöka Linnéskolan i Alingsås. Där träffade jag Helena och Carin som är rektor respektive ordförande på skolan. Här är en intervju som bl.a. handlar om hur det är att starta upp en skola, hur det är att inte vilja växa som skola och hur det dagliga arbetet kan se ut på en liten skola.