Vad har hänt sedan vi senast talades vid? Uppföljningsavsnitt inspelat 28 – 29 april 2020

Den 18 mars spelades ett avsnitt av Waldorfpodden in på rekordkort tid, lyssna gärna på det innan ni lyssnar på det här avsnittet. Det var för att ni som är lärare, rektorer, huvudmän, vårdnadshavare och elever i högre studier skulle få information om vad som ev. var på gång i samband med att WHO hade klassat Coronapandemin som just en pandemi. Då deltog Britta Drakenberg, Johanna Svan och Veronica Blixt Myrsell, Elin Öreby och Makz Bjuggfält.

Vi var många som trodde där och då att samtliga Sveriges skolor och förskolor skulle få stänga ner. Så blev det inte.

Det här uppföljningsavsnittet är ett samtal med fyra personer, tre som medverkat tidigare och en som har tillkommit men som liksom Britta har varit med i ett eget avsnitt av Waldorfpodden tidigare, Caroline Bratt som är rektor på Waldorflärarhögskolan i Bromma.

På grund av ett tekniskt haveri försvann vissa delar av det här avsnittet och jag har behövt återskapa det i efterhand. Jag beklagar därför ljudkvalitén på vissa ställen och hoppas att ni har överseende med det.

Nu till vad avsnittet handlar om.

Britta och jag samtalar bl.a. om Idéburna skolors riksförbunds arbete tillsammans med Utbildningsdepartementet, kring de inställda nationella proven samt den uteblivna studentkänslan. Vi lyfter även hur snabbt den digitala undervisningen kunde genomdrivas men hur mycket man som lärare på gymnasienivå saknar att ha eleverna i klassrummet.

Johanna Svan och jag samtalar om den fortsatta vikten av elevhälsan. Inte minst för eleverna på gymnasiet som digitalt kan fortsätta att hålla kontakt med elevhälsan på samma sätt som innan om skolorna har förberett för det. Vi tar även upp föräldraansvaret samt vilka lärdomar som elevhälsan kan göra av den här tiden när det gäller t.ex. hemmasittare. Längst ner finns länkar att ta del av om ni som lyssnar vill ha mer tips och råd kring hur man talar med barn- och unga om covid – 19 och Coronapandemin. Där finns även inspelade föreläsningar från Specialpedagogiska Skolmyndigheten om hur man på bästa sätt ska kunna hjälpa de elever som har distansundervisning:

Veronica Blixt Myrsell och jag samtalar om hur det blev efter det att Hagaskolan hade gjort en gedigen plan om de skulle behöva stänga ner skolan och hur hösten kan komma att bli. Veronica berättar även om hur de har gjort en kartläggning av hur alla elever ligger till i skolarbetet – som en IUP men att den även är kopplad till den nuvarande situationen.

Slutligen samtalar Caroline Bratt och jag om digital undervisning på Högskola och Universitet samt de olika utbildningar som nu går att söka till hösten. Klasslärarutbildningen och Fritidslärarutbildningen. Vi slår ett litet extra slag för den sistnämnda och för att WLH nu har förlängt ansökningsperioden till den 29 maj. Och så hoppas Caroline och hennes kollegor på att det ska gå att genomföra det planerade Waldorflärarmötet i januari 2021.

Tack på förhand för att ni lyssnar. Ta hand om er!

Vänliga hälsningar

Jessica Thorell

PS. Det är något speciellt i det här avsnittet, något som saknas – det är musiken och det var dessvärre den som orsakade det tekniska haveriet så den är nu ett minne blott. Annan musik kommer så småningom. DS.

Länkar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/

https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/webbseminarium-skolchefer-14-april/

Telefonsamtal om den nuvarande situationen i skolan

Igår när jag satt hemma och svarade på frågor kring olika saker i skolans värld fick jag plötsligt en idé. Jag kom på att trots att jag arbetar hemifrån just nu, kunde jag ju ha telefonsamtal med en handfull personer via telefon för att kolla hur de upplever det aktuella läget i skolan. Dessa telefonintervjuer kunde ju bli ett poddavsnitt om allt ifrån ev. distansundervisning till barn och ungas oro kring Coronaviruset.

Sagt och gjort… Eller tänkt och gjort…

VI är många som har åsikter och funderingar kring saker just nu men ingen av oss som medverkar i avsnittet är på något sätt expert- eller myndighetspersoner. Information från Folkhälsomyndigheten hittar ni här och Krisinformation hittar ni här. De som medverkar vill bara på olika sätt ge tankar och råd kring hur det går att arbeta vid en ev. distansundervisning m.m.

Vi vet inte heller i nuläget när detta avsnitt spelas in OM Sveriges samtliga skolor kommer att behöva gå över till distansundervisning. Gymnasieskolan och högre studier har dock gjort det från och med idag.

Telefonsamtalen:

Inledningsvis samtalade jag med Veronica Blixt Myrsell – hennes intervju blev dessvärre lite tystare så höj ljudet en aning under den intervjun, och jag hoppas att ni inte tappar hörseln när jag pratar. Vi samtalade om det aktuella läget på Hagaskolan där Veronica är rektor.

Därefter samtalade jag med Britta Drakenberg, ordförande i WLH:s styrelse och medlem i Idéburna skolors riksförbunds styrelse, om hennes medverkan i mötet med Skolverket, Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet. Hon berättade om hur Idéburna skolors riksförbund arbetar och att de representerar waldorfrörelsen – även om jag felaktigt säger Waldorfskolefederationen i poddavsnittet. Titta gärna på deras hemsida. 

Efter det samtalade jag med Makz Bjuggfält på Kristofferskolan om Waldorfportalen. Det behövs mer material till Waldorfportalen och vill ni skicka in något så gör ni det på info@waldorfportalen.se Ni hittar Waldorfportalen här

Sedan samtalade jag med Elin Öreby på Martinskolan om att distansundervisningen kan komma att bli ojämlik. Dels för att inte alla elever kan lika mycket men även för att inte alla elever har tillgång till en dator. Vi samtalade även om utomhuspedagogik och vilka fältstudier/idrottsmoment som kan vara bra att tänka på att ha om eleverna har möjlighet att vara utomhus. Här hittar ni lite information om hur Uppsala Waldorfskola arbetar med sitt skolträdgårdsprojekt samt med utomhuspedagogik.

Slutligen pratade jag med Johanna Svahn, även hennes telefonljud kan behöva höjas en aning. Hon är legitimerad lärare och har arbetat i flera år med elever med olika grad av skolnärvaro som elevecoach och som elevsamordnare. Hon arbetar just nu med Skolcoacherna. som har fått sitt uppdrag av Skolverket. Utifrån sina arbeten kan hon mycket om distansundervisning och att möta eleverna där de klarar av att bli mötta. Vi samtalade bl.a. om vikten av att elevhälsan och klassföreståndare/klasslärare finns nära till hands för eleverna oavsett om eleverna kommer att arbeta på distans eller i skolan. Vi pratade även om att många barn och unga har frågor just nu och därför har Bris tagit fram råd som du hittar här. Råden till elevhälsan som vi också pratar om hittar ni här. 

Hantverk och handarbete, samtal med Carin Ericsson

I det här avsnittet medverkar Carin Ericsson som har arbetat på Rudolf Steinerskolan i Norrköping som hantverkslärare sedan 1981. Samtalet handlar om saker som har ändrat sig i handarbetsundervisningen sedan 1980-talet men även om saker som har förblivit det samma. Vi samtalar även om vikten av att händerna får arbeta, inte bara när vi skriver utan även när vi håller i en nål- eller virknål. Vi kommer även in på att vi båda två har gått i Waldorfskola samt arbetat som waldorflärare och vi kan se båda sidor av ett mynt som har lett till att vi båda har kommit till insikter först när vi har blivit lärare.

I avsnittet nämns Eva Malm och Ruhi Tyson och de medverkar båda i tidigare avsnitt som ni kan hitta här i bloggen eller på Soundcloud/Podcaster.

Samtal med Leif Tjärnstig

I det här avsnittet medverkar Leif Tjärnstig som arbetar på Waldorflärarhögskolan. Vi samtalar bl.a. om hans doktorsavhandling som han har arbetat med under 6 år, hur han kom att hamna på WLH samt hur det har varit att vara med på ett hörn och starta upp Waldorfskolor och Waldorfgymnasier.

Om ni som lyssnar på avsnittet önskar att Leif ska komma till era skolor eller verksamheter och berätta mer om sin avhandling kan ni mejla till honom på leif.tjarnstig@wlh.se

Här är en länk till Leifs avhandling: Avhandling 

 

Samtal med Solange Murphy som är rektor på Carlgrenska Waldorfgymnasiet

I det här avsnittet samtalar jag under en lunch med Solange Murphy som är rektor på Carlgrenska Waldorfgymnasiet i Högdalen i södra Stockholm. Samtalet handlar bl.a. om hur det är att vara med och driva en liten gymnasieskola som Carlgrenska, att det i år är tio år sedan de som var med och startade upp Carlgrenska satte igång med det, vilka program som eleverna läser samt vilken hjälp som skolan behöver av utomstående. Skolan har öppet hus den 11 februari mellan 16-18.00 och vill ni besöka skolan på andra tider är ni varmt välkomna att ta kontakt med Solange på solange@carlgrenska.se Skolans hemsida den hittar ni här: carlgrenska.se

 

 

Samtal med Britta Drakenberg

I det här avsnittet medverkar Britta Drakenberg som är en mångårig medarbetare på ett par skolor i Stockholm. Hon har även varit ordförande på Waldorfskolefederationen under ett par år och är numera med i styrelsen för så väl Waldorflärarhögskolan, där hon är ordförande, samt Waldorfskolefederationen. I mars 2020 avgår hon ur styrelsen på Waldorfskolefederationen och lämnar, som hon själv säger, över till ”yngre krafter”.

I poddavsnittet samtalar vi om hur det har sett ut inom Waldorfrörelsen under de år som Britta har arbetat som lärare och med skolfrågor och vårt fokus ligger främst på Gymnasiefrågor eftersom det var så Britta kom med i Federationen.

Vi samtalar även om vikten av att det utbildas mer lärare och vilka frågor som Federationen och WLH kommer att arbeta med framöver.

Bild på BrittaIMG_9522

Storytelling, marknadsföring och flow – Ulrika Nybäck gästar Waldorfpodden

I det här avsnittet medverkar Ulrika Nybäck från Stockholm Creative Partner.

Hon har arbetat inom medievärlden i 25 år och har under de senaste sju åren haft föredrag och workshops om bl.a. Storytelling, flow och kreativitet.

Här är en länk till hennes tips om Storytelling: Ulrikas tips!

Ulrika och Jessica samtalar i avsnittet bl.a. om vikten av att våga sticka ut hakan och visa vad vi är bra på i Waldorfskolor och hur vi kan bli bättre på att synas. Ulrika ger också konkreta tips på hur man kan arbeta på sin skola för att visa just sin story.

För er som vill veta mer om flow som Ulrika pratar om i avsnittet rekommenderar jag att ni lyssnar på podden ”Talking to Experts” där Ulrika samtalar med Johanna Ställberg om vikten av flow och hur man når tillstånd av flow.

Här är länken till det poddavsnittet: Talking to Experts 

 

Mattias Ribbing, minnesmästare, waldorfförälder och författare.

I det här avsnittet medverkar Mattias Ribbing som är trefaldig minnesmästare och som har skrivit böcker om matematik samt smart föräldraskap. Hans barn har gått och går i Waldorfförskola och Mattias har därigenom kommit att intressera sig för Waldorf- och  Montessoripedagogik.

Vi samtalar bl.a. kring hur vi alla kan bli bättre på att minnas saker genom lek, hur det går att bli bättre på matematik och strategier kring matematik samt vikten av att kunna göra en sak i taget och hur svårt det kan vara att göra mindre saker istället för mer, både som vuxen och som barn.

Vill ni läsa eller lyssna på Mattias böcker eller delta på hans föreläsningar kan ni

IMG_8583

hitta mer information här: Mattias Ribbing

Föreningen Sofia

I det här avsnittet av Waldorfpodden – inspelat på Waldorf 100 eventet i Stockholm den 21 september – medverkar Fabia Idoeta Fogelqvist och Anja Varis. De är verksamma i Föreningen Sofia och the Humane School i Kenya. I avsnittet berättar de båda om sitt arbete med Waldorf i världen.

Om ni vill veta mer om Föreningen Sofia kan ni gå in på;

foreningensofia.org

eller också går ni in på nedanstående länk för att få reda på mer om projektet i Kenya;

https://www.thehumaneschool.org/home/humane-school-37581977

Alexander Lervik, formgivare och designer.

I det här avsnittet deltar formgivaren, designern och den f.d. waldorfeleven Alexander Lervik. Han berättar bl.a. om sina år på Kristofferskolan, om tiden utomlands och om hur han genomförde en utbildning på Beckmans som hjälpte hans karriär framåt men som även fick honom att inse att han hade en bra grund att stå på efter alla år i Waldorfskolan. Vi samtalar även om hans utställning som går att ta del av på Vida museum och konsthall på Öland fram till midsommar. I avsnittet berättar jag att jag ska lägga upp en film på mig när jag gungar på utställningen så håll till godo.