Telefonsamtal om den nuvarande situationen i skolan

Igår när jag satt hemma och svarade på frågor kring olika saker i skolans värld fick jag plötsligt en idé. Jag kom på att trots att jag arbetar hemifrån just nu, kunde jag ju ha telefonsamtal med en handfull personer via telefon för att kolla hur de upplever det aktuella läget i skolan. Dessa telefonintervjuer kunde ju bli ett poddavsnitt om allt ifrån ev. distansundervisning till barn och ungas oro kring Coronaviruset.

Sagt och gjort… Eller tänkt och gjort…

VI är många som har åsikter och funderingar kring saker just nu men ingen av oss som medverkar i avsnittet är på något sätt expert- eller myndighetspersoner. Information från Folkhälsomyndigheten hittar ni här och Krisinformation hittar ni här. De som medverkar vill bara på olika sätt ge tankar och råd kring hur det går att arbeta vid en ev. distansundervisning m.m.

Vi vet inte heller i nuläget när detta avsnitt spelas in OM Sveriges samtliga skolor kommer att behöva gå över till distansundervisning. Gymnasieskolan och högre studier har dock gjort det från och med idag.

Telefonsamtalen:

Inledningsvis samtalade jag med Veronica Blixt Myrsell – hennes intervju blev dessvärre lite tystare så höj ljudet en aning under den intervjun, och jag hoppas att ni inte tappar hörseln när jag pratar. Vi samtalade om det aktuella läget på Hagaskolan där Veronica är rektor.

Därefter samtalade jag med Britta Drakenberg, ordförande i WLH:s styrelse och medlem i Idéburna skolors riksförbunds styrelse, om hennes medverkan i mötet med Skolverket, Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet. Hon berättade om hur Idéburna skolors riksförbund arbetar och att de representerar waldorfrörelsen – även om jag felaktigt säger Waldorfskolefederationen i poddavsnittet. Titta gärna på deras hemsida. 

Efter det samtalade jag med Makz Bjuggfält på Kristofferskolan om Waldorfportalen. Det behövs mer material till Waldorfportalen och vill ni skicka in något så gör ni det på info@waldorfportalen.se Ni hittar Waldorfportalen här

Sedan samtalade jag med Elin Öreby på Martinskolan om att distansundervisningen kan komma att bli ojämlik. Dels för att inte alla elever kan lika mycket men även för att inte alla elever har tillgång till en dator. Vi samtalade även om utomhuspedagogik och vilka fältstudier/idrottsmoment som kan vara bra att tänka på att ha om eleverna har möjlighet att vara utomhus. Här hittar ni lite information om hur Uppsala Waldorfskola arbetar med sitt skolträdgårdsprojekt samt med utomhuspedagogik.

Slutligen pratade jag med Johanna Svahn, även hennes telefonljud kan behöva höjas en aning. Hon är legitimerad lärare och har arbetat i flera år med elever med olika grad av skolnärvaro som elevecoach och som elevsamordnare. Hon arbetar just nu med Skolcoacherna. som har fått sitt uppdrag av Skolverket. Utifrån sina arbeten kan hon mycket om distansundervisning och att möta eleverna där de klarar av att bli mötta. Vi samtalade bl.a. om vikten av att elevhälsan och klassföreståndare/klasslärare finns nära till hands för eleverna oavsett om eleverna kommer att arbeta på distans eller i skolan. Vi pratade även om att många barn och unga har frågor just nu och därför har Bris tagit fram råd som du hittar här. Råden till elevhälsan som vi också pratar om hittar ni här. 

Hantverk och handarbete, samtal med Carin Ericsson

I det här avsnittet medverkar Carin Ericsson som har arbetat på Rudolf Steinerskolan i Norrköping som hantverkslärare sedan 1981. Samtalet handlar om saker som har ändrat sig i handarbetsundervisningen sedan 1980-talet men även om saker som har förblivit det samma. Vi samtalar även om vikten av att händerna får arbeta, inte bara när vi skriver utan även när vi håller i en nål- eller virknål. Vi kommer även in på att vi båda två har gått i Waldorfskola samt arbetat som waldorflärare och vi kan se båda sidor av ett mynt som har lett till att vi båda har kommit till insikter först när vi har blivit lärare.

I avsnittet nämns Eva Malm och Ruhi Tyson och de medverkar båda i tidigare avsnitt som ni kan hitta här i bloggen eller på Soundcloud/Podcaster.

Samtal med Leif Tjärnstig

I det här avsnittet medverkar Leif Tjärnstig som arbetar på Waldorflärarhögskolan. Vi samtalar bl.a. om hans doktorsavhandling som han har arbetat med under 6 år, hur han kom att hamna på WLH samt hur det har varit att vara med på ett hörn och starta upp Waldorfskolor och Waldorfgymnasier.

Om ni som lyssnar på avsnittet önskar att Leif ska komma till era skolor eller verksamheter och berätta mer om sin avhandling kan ni mejla till honom på leif.tjarnstig@wlh.se

Här är en länk till Leifs avhandling: Avhandling 

 

Samtal med Solange Murphy som är rektor på Carlgrenska Waldorfgymnasiet

I det här avsnittet samtalar jag under en lunch med Solange Murphy som är rektor på Carlgrenska Waldorfgymnasiet i Högdalen i södra Stockholm. Samtalet handlar bl.a. om hur det är att vara med och driva en liten gymnasieskola som Carlgrenska, att det i år är tio år sedan de som var med och startade upp Carlgrenska satte igång med det, vilka program som eleverna läser samt vilken hjälp som skolan behöver av utomstående. Skolan har öppet hus den 11 februari mellan 16-18.00 och vill ni besöka skolan på andra tider är ni varmt välkomna att ta kontakt med Solange på solange@carlgrenska.se Skolans hemsida den hittar ni här: carlgrenska.se

 

 

Samtal med Britta Drakenberg

I det här avsnittet medverkar Britta Drakenberg som är en mångårig medarbetare på ett par skolor i Stockholm. Hon har även varit ordförande på Waldorfskolefederationen under ett par år och är numera med i styrelsen för så väl Waldorflärarhögskolan, där hon är ordförande, samt Waldorfskolefederationen. I mars 2020 avgår hon ur styrelsen på Waldorfskolefederationen och lämnar, som hon själv säger, över till ”yngre krafter”.

I poddavsnittet samtalar vi om hur det har sett ut inom Waldorfrörelsen under de år som Britta har arbetat som lärare och med skolfrågor och vårt fokus ligger främst på Gymnasiefrågor eftersom det var så Britta kom med i Federationen.

Vi samtalar även om vikten av att det utbildas mer lärare och vilka frågor som Federationen och WLH kommer att arbeta med framöver.

Bild på BrittaIMG_9522

Storytelling, marknadsföring och flow – Ulrika Nybäck gästar Waldorfpodden

I det här avsnittet medverkar Ulrika Nybäck från Stockholm Creative Partner.

Hon har arbetat inom medievärlden i 25 år och har under de senaste sju åren haft föredrag och workshops om bl.a. Storytelling, flow och kreativitet.

Här är en länk till hennes tips om Storytelling: Ulrikas tips!

Ulrika och Jessica samtalar i avsnittet bl.a. om vikten av att våga sticka ut hakan och visa vad vi är bra på i Waldorfskolor och hur vi kan bli bättre på att synas. Ulrika ger också konkreta tips på hur man kan arbeta på sin skola för att visa just sin story.

För er som vill veta mer om flow som Ulrika pratar om i avsnittet rekommenderar jag att ni lyssnar på podden ”Talking to Experts” där Ulrika samtalar med Johanna Ställberg om vikten av flow och hur man når tillstånd av flow.

Här är länken till det poddavsnittet: Talking to Experts 

 

Mattias Ribbing, minnesmästare, waldorfförälder och författare.

I det här avsnittet medverkar Mattias Ribbing som är trefaldig minnesmästare och som har skrivit böcker om matematik samt smart föräldraskap. Hans barn har gått och går i Waldorfförskola och Mattias har därigenom kommit att intressera sig för Waldorf- och  Montessoripedagogik.

Vi samtalar bl.a. kring hur vi alla kan bli bättre på att minnas saker genom lek, hur det går att bli bättre på matematik och strategier kring matematik samt vikten av att kunna göra en sak i taget och hur svårt det kan vara att göra mindre saker istället för mer, både som vuxen och som barn.

Vill ni läsa eller lyssna på Mattias böcker eller delta på hans föreläsningar kan ni

IMG_8583

hitta mer information här: Mattias Ribbing