Att betrakta Waldorfpedagogik utifrån

I det här avsnittet träffar jag Rebecka Stone som alldeles nyligen har börjat intressera sig för Waldorfpedagogik. Vi samtalar om fördomar, rädslor och farhågor kring att bli ”förförd” av en pedagogisk inriktning men även att hitta pusselbitar som överensstämmer med det som man själv tror på och hur mycket föreställningar som uppstår kring något som man inte är helt insatt i.

Samtal om biodling, nystart och att konversera så att fler förstår waldorfpedagogik.

I det här avsnittet deltar Christian Gullfeldt som är rektor och lärare på Ellen Keyskolan i Bromsten i Spånga. Vi samtalar inledningsvis om skolans biodling, biodling är ett av tre teman i samband med att Waldorfskolorna firar 100 år nästa år. Därefter går samtalet över till att bl.a. handla om hur det är att vara rektor på en skola, hur att arbeta i en nystartsfas på en skola och på vilka sätt vi som arbetar på waldorfskolor kan konversera med dem som inte är insatta i Waldorfpedagogik så att fler förstår hur vi arbetar och vad vi gör.

Intervju med Eva Malm i samband med bokmässan i Göteborg

Dags för ännu ett avsnitt av Waldorfpodden. I det här avsnittet träffar jag Eva Malm som en gång i tiden var min lärare på Pestalozziutbildningen, föregångaren till ämneslärarutbildningen på Waldorflärarhögskolan. Vi samtalar bl.a. om hur Eva kom i kontakt med antroposofi samt hur det var att undervisa waldorflärare på 1990-talet och om Evas böcker och hur de kom till. 

En avstickare från Bokmässan

I samband med deltagandet på Bokmässan i Göteborg passade jag på att besöka Linnéskolan i Alingsås. Där träffade jag Helena och Carin som är rektor respektive ordförande på skolan. Här är en intervju som bl.a. handlar om hur det är att starta upp en skola, hur det är att inte vilja växa som skola och hur det dagliga arbetet kan se ut på en liten skola. 

Bokmässan i Göteborg – återblick

Den 27 – 30 september deltog Waldorfskolefederationen samt Göteborgs fria Waldorfgymnasium i Studiefrämjandets monter på Bokmässan i Göteborg. Vi hade även scentider på grön scen. Om ni vill se de samtalen i ”Waldorfpodden live” kan ni gå in på inlägg på Waldorf i Sverige på Facebook. Där hittar ni fyra av våra fem scenframträdanden. Under dagarna i Göteborg spelades flera poddavsnitt in med de gäster som var med på scenen. Här kommer det första av dessa avsnitt. Det är en intervju med Johan som har gått tolv år i waldorfskola och han är numera utbildad socionom. Samtalet handlar bl.a. om hur det är att gå på ett waldorfgymnasium och vilken nytta waldorfelever har av att ha gått på waldorf när de kommer till Universitet och Högskola. Det handlar även om att vara skeptisk till vissa saker som man som elev lär sig och går igenom i waldorfskolan men att i efterhand komma fram till att det nog gav mer än man trodde och upplevde när man gick i skolan. 

Andra avsnittet av Waldorfpodden

I det andra avsnittet av Waldorfpodden deltar två elever från årskurs 8 på Djurgårdens Waldorfskola. Avsnittet spelades in i slutet av maj och samtalet handlar bl.a. om vilka skillnader de tycker att det är mellan en kommunal skola och en waldorfskola, vad berättar man för vänner, som inte går på en waldorfskola, om sin skola? Är elever som går på waldorfskolor mycket mjukare? Och har lärarna en mycket bättre relation med sina elever? De berättar om minnen från sin skoltid, tycker till om vad waldorf är och siar lite om framtiden.