Tillitens bön på svenska och engelska, tillhör avsnittet med Maria Isaacs.

t i l l i t e n s  b ö n 

vad som än händer

vad som än må ske

nästa timme, nästa dag

även om det är mig obekant

kan jag inte ändra det genom fruktan

jag väntar på det 

med fullständigt själslugn 

med fullkomlig stillhet

likt havets stiltje, i sinnet

genom ängslan, oro och fruktan

hämmar vi vår utveckling

genom fruktan och ängslans vågor

tillbakavisar vi det 

som vill komma in i våra själar 

ur framtiden

tillit till 

”den gudomliga visheten i händelserna”

och att det som skall komma, måste ske,

och att det i någon riktning 

måste ha sina goda verkningar

det måste vi lära oss i vår tid

att leva ut ur rent förtroende

utan säkerhet för tillvaron

med förtroende för 

den alltid närvarande hjälpen

från den andliga världen

sannerligen på annat sätt

går det inte idag 

om inte modet skall svikta

låt oss väcka vår vilja 

och söka att vakna upp 

ur medvetandets sömn

varje morgon, varje kväll

(Rudolf Steiner)

m e d i t a t i o n   o f   t r u s t

whatever happens,

whatever may be,

in the next hour, the next day

we cannot change it through fear

though unknown to us,

we wait for it,

with complete peace of mind,

with total serenity

with the inner stillness of a calm sea

through unease and worry we inhibit our development.

through the waves of worry and fear,

we reject what wants to come toward our souls,

out of the future.

we live not out of fear and trepidation,

but look forward to what meets us

trusting that what comes, must come,

trusting it is given to us

by a world direction full of wisdom

it is what we must learn in this time,

to live as such, out of this pure trust,

without any security in existence,

with faith in the ever-present help

from the spiritual world

truly, there is no other way

if our courage is not to waver

let us enliven our will,

let us seek to awaken from within,

every morning,

and every evening.

R u d o l f  S t e i n e r

translation by Maria Isaacs, 

edited by Daniel Baker. 

Samtal i december 2020 med Maria Isaacs

I det här avsnittet medverkar Maria Isaacs. 2012 lämnade hon, och delar av hennes familj, Sverige för att pröva sina vingar i ”änglarnas stad”. Vi samtalar bl.a. om hur det var att lämna Sverige, hur det är att bo på andra sidan jordklotet, Waldorf här och där samt om politik och BLM-rörelsen.

Maria önskar i efterhand tacka ett par personer så lyssna gärna även på det i det tillagda klippet.

I avsnittet nämns Marias Instagramkonto Song of the week och även Ankan och Marre.

Här är en länk till en av Ankan och Marres sånger på Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCk55NYGU1Hpl2f6v2jrm2CQ

Här återfinns Marias armband som också nämns i avsnittet: http://iamareminder.com/

Samtal med Maria

I det här avsnittet medverkar Maria Linden som har arbetat som eurytmilärare i Stockholms län under många år. Nu har hon dock flyttat till Skåne och innehar en tjänst som bl.a. waldorfpedagogisk handledare på Lunds Waldorfskola. Vi samtalar om allt ifrån eurytmiämnet, eurytmifestivalen, att skriva en master och hur det är att handleda i waldorfpedagogik.

Samtal med en annan ”poddare”

I det här avsnittet medverkar Fredrik Hillerborg som sedan 2014 har en podd som heter Lära från lärda. Idag har den podden 3000-15000 lyssnare/avsnitt. Men Fredrik har även varit med och startat Idunskolan i Nacka samt Waldorfbutiken. Samtalet handlar bl.a. om hur det är att sätta igång olika projekt, hur det är att undervisa, hur det är att arbeta med elever som är i behov av stöd samt hur det är att podda och arbeta med marknadsföring.

Vill ni lyssna på Fredriks podd så finns den där poddar finns. Bl.a. på Podcaster.

Fysisk aktivitet i förskolan

I det här avsnittet medverkar Brighida Lundholm som är förskolelärare och undervisande lärare på Waldorflärarhögskolan i Stockholm, Bromma.

Samtalet handlar om Brighidas masterarbete som hon nyligen avslutade. Temat i det är fysisk aktivitet i förskolan. I samtalet nämns även Solveig Tjärnstig som under flera år har haft utbildningar i specialpedagogik och rörelse i skolan på Waldorflärarhögskolan bl.a.

I avsnittet berättar Brighida bl.a. om hur hennes informanter i masterarbetet ser på fysisk aktivitet och rörelse i förskolan men hon berättar även om hur hon själv har arbetat med det samt hur hon skulle vilja arbeta med det framöver.

Det här är det första avsnittet där fokus ligger på förskolan samt förskoleklassen. Framöver kommer det att bli fler avsnitt med förskolan i centrum.

Vill ni komma i kontakt med Brighida för en föreläsning mejlar ni till brighida.lundholm@wlh.se

Samtal med en klasslärare

I det här avsnittet samtalar jag med Linda som är Waldorflärare/klasslärare sedan 2002. Vi samtalar kring hur det var att utbilda sig till klasslärare ute i Järna, hur det är att ha haft samma årskurser flera gånger både i Waldorfskola men även på en friskola med en annan pedagogik, vikten av samarbete med fritids, relationskompetens – med en referens till Martin Hellström som är med i Waldorfskolefederationens styrelse samt är skolchef på Fredkullaskolan i Kungälv – om vikten av relationskompetens. Vi samtalar även om hur man kan tröttna på Waldorf, hur man behöver förnya sig som klasslärare samt hur det är att vidareutbilda sig.

Vill ni komma i kontakt med Martin Hellström och boka in en föreläsning om relationskompetens kan ni mejla till ma.hellstrom@gmail.com

Upplevelseläsning – ett masterarbete om elevers upplevelse av läsning

I det här avsnittet medverkar Åsa Månsson D´Souza som arbetar som lärare på Waldorflärarhögskolan i Bromma. Hon har nyligen avslutat sitt mastersarbete om upplevelseläsning och vi samtalar dels kring masterarbetet utifrån temat upplevelseläsning men även om läsning i stort.

I avsnittet nämner Åsa att ni gärna får ta kontakt med henne för att få mer tips och råd om läsning och kring bl.a. författarbesök på era skolor. Ni når Åsa på asa.mansson@wlh.se

Jag nämner också att ni kan höra av er till mig om ni vill ha tips om böcker att läsa i helklass på högstadiet och mig når ni på jessica.thorell@waldorf.se

För kommunala skolor finns det s.k. mediatek att ta hjälp av gratis utvid läsning men för friskolor kostar det att ansluta sig. Möjligheten finns dock men hör av dig till din hemkommun och hör hur du ska gå tillväga.

 

 

Musikundervisningen i Waldorfskolan

Äntligen är Waldorfpodden tillbaka igen efter ett något längre sommaruppehåll. Det har kommit en del önskemål från er lyssnare kring vad som ska tas upp i Waldorfpodden och framför allt är det flera som har hört av sig och vill veta mer om musikundervisningen i Waldorfskolan.

Sagt och gjort, Hanna Sleumer och jag samtalar i det här avsnittet av Waldorfpodden om undervisningen i främst årskurs 5-12 men Hanna nämner även flöjtundervisningen från förskoleklassen och Mikaelifirandet från förskolan.

Avsnittet spelades in en regnig och solig sommardag och är något längre eftersom det fanns mycket att samtala om och kring gällande musikundervisningen men även för att det är flera som har önskat ett avsnitt som detta.

Vill ni lyssna på något speciellt tema eller på någon speciell person i Waldorfpodden är ni varmt välkomna att höra av er.

Vänliga hälsningar

Jessica

 

Vad har hänt sedan vi senast talades vid? Uppföljningsavsnitt inspelat 28 – 29 april 2020

Den 18 mars spelades ett avsnitt av Waldorfpodden in på rekordkort tid, lyssna gärna på det innan ni lyssnar på det här avsnittet. Det var för att ni som är lärare, rektorer, huvudmän, vårdnadshavare och elever i högre studier skulle få information om vad som ev. var på gång i samband med att WHO hade klassat Coronapandemin som just en pandemi. Då deltog Britta Drakenberg, Johanna Svan och Veronica Blixt Myrsell, Elin Öreby och Makz Bjuggfält.

Vi var många som trodde där och då att samtliga Sveriges skolor och förskolor skulle få stänga ner. Så blev det inte.

Det här uppföljningsavsnittet är ett samtal med fyra personer, tre som medverkat tidigare och en som har tillkommit men som liksom Britta har varit med i ett eget avsnitt av Waldorfpodden tidigare, Caroline Bratt som är rektor på Waldorflärarhögskolan i Bromma.

På grund av ett tekniskt haveri försvann vissa delar av det här avsnittet och jag har behövt återskapa det i efterhand. Jag beklagar därför ljudkvalitén på vissa ställen och hoppas att ni har överseende med det.

Nu till vad avsnittet handlar om.

Britta och jag samtalar bl.a. om Idéburna skolors riksförbunds arbete tillsammans med Utbildningsdepartementet, kring de inställda nationella proven samt den uteblivna studentkänslan. Vi lyfter även hur snabbt den digitala undervisningen kunde genomdrivas men hur mycket man som lärare på gymnasienivå saknar att ha eleverna i klassrummet.

Johanna Svan och jag samtalar om den fortsatta vikten av elevhälsan. Inte minst för eleverna på gymnasiet som digitalt kan fortsätta att hålla kontakt med elevhälsan på samma sätt som innan om skolorna har förberett för det. Vi tar även upp föräldraansvaret samt vilka lärdomar som elevhälsan kan göra av den här tiden när det gäller t.ex. hemmasittare. Längst ner finns länkar att ta del av om ni som lyssnar vill ha mer tips och råd kring hur man talar med barn- och unga om covid – 19 och Coronapandemin. Där finns även inspelade föreläsningar från Specialpedagogiska Skolmyndigheten om hur man på bästa sätt ska kunna hjälpa de elever som har distansundervisning:

Veronica Blixt Myrsell och jag samtalar om hur det blev efter det att Hagaskolan hade gjort en gedigen plan om de skulle behöva stänga ner skolan och hur hösten kan komma att bli. Veronica berättar även om hur de har gjort en kartläggning av hur alla elever ligger till i skolarbetet – som en IUP men att den även är kopplad till den nuvarande situationen.

Slutligen samtalar Caroline Bratt och jag om digital undervisning på Högskola och Universitet samt de olika utbildningar som nu går att söka till hösten. Klasslärarutbildningen och Fritidslärarutbildningen. Vi slår ett litet extra slag för den sistnämnda och för att WLH nu har förlängt ansökningsperioden till den 29 maj. Och så hoppas Caroline och hennes kollegor på att det ska gå att genomföra det planerade Waldorflärarmötet i januari 2021.

Tack på förhand för att ni lyssnar. Ta hand om er!

Vänliga hälsningar

Jessica Thorell

PS. Det är något speciellt i det här avsnittet, något som saknas – det är musiken och det var dessvärre den som orsakade det tekniska haveriet så den är nu ett minne blott. Annan musik kommer så småningom. DS.

Länkar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/

https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/webbseminarium-skolchefer-14-april/

Telefonsamtal om den nuvarande situationen i skolan

Igår när jag satt hemma och svarade på frågor kring olika saker i skolans värld fick jag plötsligt en idé. Jag kom på att trots att jag arbetar hemifrån just nu, kunde jag ju ha telefonsamtal med en handfull personer via telefon för att kolla hur de upplever det aktuella läget i skolan. Dessa telefonintervjuer kunde ju bli ett poddavsnitt om allt ifrån ev. distansundervisning till barn och ungas oro kring Coronaviruset.

Sagt och gjort… Eller tänkt och gjort…

VI är många som har åsikter och funderingar kring saker just nu men ingen av oss som medverkar i avsnittet är på något sätt expert- eller myndighetspersoner. Information från Folkhälsomyndigheten hittar ni här och Krisinformation hittar ni här. De som medverkar vill bara på olika sätt ge tankar och råd kring hur det går att arbeta vid en ev. distansundervisning m.m.

Vi vet inte heller i nuläget när detta avsnitt spelas in OM Sveriges samtliga skolor kommer att behöva gå över till distansundervisning. Gymnasieskolan och högre studier har dock gjort det från och med idag.

Telefonsamtalen:

Inledningsvis samtalade jag med Veronica Blixt Myrsell – hennes intervju blev dessvärre lite tystare så höj ljudet en aning under den intervjun, och jag hoppas att ni inte tappar hörseln när jag pratar. Vi samtalade om det aktuella läget på Hagaskolan där Veronica är rektor.

Därefter samtalade jag med Britta Drakenberg, ordförande i WLH:s styrelse och medlem i Idéburna skolors riksförbunds styrelse, om hennes medverkan i mötet med Skolverket, Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet. Hon berättade om hur Idéburna skolors riksförbund arbetar och att de representerar waldorfrörelsen – även om jag felaktigt säger Waldorfskolefederationen i poddavsnittet. Titta gärna på deras hemsida. 

Efter det samtalade jag med Makz Bjuggfält på Kristofferskolan om Waldorfportalen. Det behövs mer material till Waldorfportalen och vill ni skicka in något så gör ni det på info@waldorfportalen.se Ni hittar Waldorfportalen här

Sedan samtalade jag med Elin Öreby på Martinskolan om att distansundervisningen kan komma att bli ojämlik. Dels för att inte alla elever kan lika mycket men även för att inte alla elever har tillgång till en dator. Vi samtalade även om utomhuspedagogik och vilka fältstudier/idrottsmoment som kan vara bra att tänka på att ha om eleverna har möjlighet att vara utomhus. Här hittar ni lite information om hur Uppsala Waldorfskola arbetar med sitt skolträdgårdsprojekt samt med utomhuspedagogik.

Slutligen pratade jag med Johanna Svahn, även hennes telefonljud kan behöva höjas en aning. Hon är legitimerad lärare och har arbetat i flera år med elever med olika grad av skolnärvaro som elevecoach och som elevsamordnare. Hon arbetar just nu med Skolcoacherna. som har fått sitt uppdrag av Skolverket. Utifrån sina arbeten kan hon mycket om distansundervisning och att möta eleverna där de klarar av att bli mötta. Vi samtalade bl.a. om vikten av att elevhälsan och klassföreståndare/klasslärare finns nära till hands för eleverna oavsett om eleverna kommer att arbeta på distans eller i skolan. Vi pratade även om att många barn och unga har frågor just nu och därför har Bris tagit fram råd som du hittar här. Råden till elevhälsan som vi också pratar om hittar ni här.