Samtal med Helena Selsfors

I det här avsnittet medverkar Helena Selsfors.

Hon är rektor på Söderköpings waldorfskola sedan flera år tillbaka. Vi samtalar bl.a. om hur det är att ha fått med sig erfarenheter för hela livet från sin första arbetsplats, hur det är under skriv- och undersökningsprocessen av ett inlämningsarbete, hur det är att studera på Universitetet och hur i hela friden man hittar orken som hårt arbetande rektor att skriva inte bara ett, utan två masterarbeten för att sedan påbörja en forskarutbildning med målet att doktorera.

Vi pratar även om hur det senaste året har varit för oss i skolans värld.

I slutet av avsnittet säger jag felaktigt att Helena har skrivit tre masterarbeten men sanningen är ju den att det är två masterarbeten och ett pågående forskningsarbete. Men vem vet, det kanske blir fler masterarbeten framöver.

Här hittar ni Helenas två genomförda masterarbeten:

http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?dswid=7546&pid=diva2%3A725079&c=2&searchType=SIMPLE&language=en&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22personId%22%3A%22hs222ip%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

Samtal med Adam som arbetar på Thielska Galleriet i Stockholm

I det här avsnittet medverkar Adam Korpskog. Han gick på waldorfgymnasium – inriktning estet – och dessförinnan gick han i en kommunal skola. Samtalet handlar bl.a. om hur det var att börja på ett Waldorfgymnasium och intrycken han fick där, vad Adam gjorde efter gymnasiet och hur det kommer sig att han tycker extra mycket om perioden 1900-1925. Vi samtalar även om Thiel och hans konstnärsvänner samt om Thielska galleriet där Adam har tagit fram den utställning om Axel Törneman som visas fram till 6 juni.

Här är länken till museets hemsida: https://www.thielskagalleriet.se/

Här är ett exempel på när Adam guidar – fler klipp finns på Thielska Galleriets facebooksida: https://fb.watch/4WoMQLYy7w/

Samtal med en WLH-student

I det här avsnittet deltar Jenny Elfsberg Olofsson som går sista terminen på waldorflärarutbildningen på WLH. Hon utbildade sig först till statlig lärare men fick tack vare en föreläsning upp ögonen för waldorfpedagogik och valde efter ca. 10 år som verksam lärare att fylla på sin utbildning med fem år på WLH. Sedan 15 år tillbaka arbetar hon på Björkö Friskola som är en waldorfinriktad skola utanför Linköping. Samtalet handlar bl.a. om hur det är att gå en statlig lärarutbildning och sedan bygga på med en waldorflärarutbildning. Likheter och olikheter samt vikten av att kunna utbilda och vidareutbilda sig som lärare i en Waldorfskola samt hur det är att ha ett försteläraruppdrag med inriktning mot att värna det waldorfpedagogiska på skolan. Observera att det som sägs i avsnittet är de deltagandes åsikter men vi ansåg att det är lönsamt om skolor satsar på att utbilda sina medarbetare oavsett om de arbetar på fritids, skolan eller förskolan. Den 30 april är sista anmälningsdagen till WLH:s utbildningar och här är länken till deras hemsida: http://wlh.se/

Om ni vill komma i kontakt med Jenny når ni henne på jenny.elfsberg.olofsson@bjorkofriskola.se

Två poddare emellan – samtal med Benjamin Elfors

I det här avsnittet deltar Benjamin Elfors. Han är utbildad socionom och har även en poddcast som han har startat tillsammans med en nära vän. I avsnittet samtalar vi om hur det kom sig att Benjamin gick på en Waldorfförskola och i Waldorfskola samt varför Benjamin sedan valde att lämna Waldorfskolan efter åk 9. Vi pratar även om hur det är att podda och hur det är att få möjligheten att intervjua drömgäster.

Benjamins podd heter ”Kunskap bit för bit” och går att hitta på alla ställen där poddar finns. Bl.a. podcaster och Spotify.

Här kan du läsa mer om vilka som har medverkat i Benjamins podd samt se vilka teman de olika avsnitten har haft: https://poddtoppen.se/podcast/1494535659/kunskap-bit-for-bit

Samtal med Erik Holmström

I det här avsnittet medverkar Erik Holmström. Han är en fd Waldorfelev som utbildade sig till skådespelare efter gymnasiet och därefter har satsat mer på att arbeta som regissör samt med dockteater för vuxna. Samtalet handlar bl.a. om hur det var att gå i skolan när ens föräldrar arbetade på samma skola samt hur det är att arbeta som regissör. I avsnittet nämner Erik och jag presskonferenserna som han genomförde med dockteatern våren 2020. De går att hitta på Youtube samt på hemsidan här nedan.

Här är dockteaterns hemsida: https://www.malmodockteater.com/

Han nämner även en film som han har gjort med dockorna. Här är den:

Samtal med Micaela Gustafsson

I det här avsnittet medverkar Micaela Gustafsson och samtalet rör sig kring en gemensam gymnasietid, att återförenas på en annan plats många år senare och hur det är att spela teater och musik för barn i yngre åldrar. Att inte tappa bort interaktionen med barnen när pandemin är över och vikten av att inte ersätta teater på plats med digital teater. Under det senaste året har många egenföretagare verkligen haft det svårt och så även Micaela men hon har arbetat på och dessutom vunnit priser under 2020.

Vill ni veta mer om Micaelas föreställningar och om musiken som nämns i avsnittet hittar ni hemsidan här:

http://micaela.se/

Samtal med Per Linden Thell om Bothmergymnastik

I det här avsnittet medverkar Per Linden Thell, Han är idrottslärare och bothmergymnast sedan många år tillbaka. Vi samtalar om Bothmergymnastikens historia och hur den kom till Sverige på 1960talet. Vi samtalar även om hur Bothmergymnastiken är upplagd i årskurserna 3 – 12 i Waldorfskolan och hur vissa bothmerrörelser stannar kvar i kroppen och blir till kroppsminnen. Vi pratar även kring frågorna: Är det så att vi håller på att tappa bort Bothmergymnastiken idag i Waldorfskolan? Går det att få in mer av det i den rytmiska delen av morgonperioden t.ex.? Det här och mer får du höra om när du lyssnar på avsnittet.

För att komma i kontakt med Per får ni gärna mejla till: perlindenthell@gmail.com

Föreningen för Bothmergymnastik i Nordens hemsida

Exempel på Bothmerövningar:

Bothmerkavalkad åk 3 – 12:

Samtal med Johan Green

I det här avsnittet medverkar Johan Green som arbetar på Waldorflärarhögskolan i Bromma.

Johan har, liksom flera av sina kollegor, gjort en master på Rudolf Steiner högskolan i Norge. Utifrån masteruppsatsen samtalar vi om temat för den, om berättandet och om hur det är att undervisa i SO-ämnen på högstadiet och om skillnaderna mellan att undervisa ungdomar och vuxna.

Vi hittar även en gemensam nämnare i Örebro Waldorfskola.

Om ni vill boka in en föreläsning med Johan eller någon av hans kollegor på WLH går det bra att göra det. De kan även ordna digitala föreläsningar under rådande pandemi.

Samtal med Michaela Jolin

Vad är det egentligen för olika tankar som våra vänner, som inte är en del av ”Waldorfvärlden”, har om olika saker i Waldorfskolan? I det här avsnittet deltar Michaela Jolin och vi pratar om allt ifrån vad vi gör i Waldorfskolorna som verkar bra till vad vi gör som verkar konstigt. OBS! Det är ett samtal mellan två vänner/kollegor och åsikterna som förmedlas står för oss som deltar i samtalet. Det speglar inte något som andra behöver hålla med om. Det känns dock viktigt med högt i tak när de som inte är insatta i Waldorfpedagogik har frågor och funderingar och det känns också viktigt att bemöta de frågor som man ev. kan ge svar på. Vi samtalar även om hur det är att vara lärare, hur det är att vara guide, om vår gemensamme lärare, hur vi lärde känna varandra samt vad Michaela gör och har gjort under sitt liv. I avsnittet nämner Michaela bl.a. Skulden av Harald Hamrell och här är en länk till den filmen: https://www.youtube.com/watch?v=swolEZ2FGNQ

 

Tillitens bön på svenska och engelska, tillhör avsnittet med Maria Isaacs.

t i l l i t e n s  b ö n 

vad som än händer

vad som än må ske

nästa timme, nästa dag

även om det är mig obekant

kan jag inte ändra det genom fruktan

jag väntar på det 

med fullständigt själslugn 

med fullkomlig stillhet

likt havets stiltje, i sinnet

genom ängslan, oro och fruktan

hämmar vi vår utveckling

genom fruktan och ängslans vågor

tillbakavisar vi det 

som vill komma in i våra själar 

ur framtiden

tillit till 

”den gudomliga visheten i händelserna”

och att det som skall komma, måste ske,

och att det i någon riktning 

måste ha sina goda verkningar

det måste vi lära oss i vår tid

att leva ut ur rent förtroende

utan säkerhet för tillvaron

med förtroende för 

den alltid närvarande hjälpen

från den andliga världen

sannerligen på annat sätt

går det inte idag 

om inte modet skall svikta

låt oss väcka vår vilja 

och söka att vakna upp 

ur medvetandets sömn

varje morgon, varje kväll

(Rudolf Steiner)

m e d i t a t i o n   o f   t r u s t

whatever happens,

whatever may be,

in the next hour, the next day

we cannot change it through fear

though unknown to us,

we wait for it,

with complete peace of mind,

with total serenity

with the inner stillness of a calm sea

through unease and worry we inhibit our development.

through the waves of worry and fear,

we reject what wants to come toward our souls,

out of the future.

we live not out of fear and trepidation,

but look forward to what meets us

trusting that what comes, must come,

trusting it is given to us

by a world direction full of wisdom

it is what we must learn in this time,

to live as such, out of this pure trust,

without any security in existence,

with faith in the ever-present help

from the spiritual world

truly, there is no other way

if our courage is not to waver

let us enliven our will,

let us seek to awaken from within,

every morning,

and every evening.

R u d o l f  S t e i n e r

translation by Maria Isaacs, 

edited by Daniel Baker.